Dwie pieśni, jedna ciemna strona mocy. Międzynarodówka / Oda do Radości

Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, czyli kultury.
W związku z tym w jego strategii na plan pierwszy wysunęło się masowe duraczenie, prowadzone przy pomocy piekielnej triady:
państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego.
Stanisław Michalkewicz

Loading comments...