AGENDA 2030 OCH HÅLLBART BYGGANDE

I denna video undersöker jag och förklarar lite grann runt Agenda 2030 och hållbart byggande. Med denna byggstil vill man skapa resilienta städer som bidrar till att minska klimatförändringarna. https://jmm.nu/

Loading comments...