Otázka – Odpověď V.V. Pjakina 20.12.2021

Published December 26, 2021 6,731 Views

Fond konceptuálních technologií

Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I., II. a III.

si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/

Dobrý den, Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky,

posluchače a kolegy ve studiu.

Dnes je 20.12.2021.

A jak píšou na našem webu, tak už je to tady, poslanci přijali v prvním čtení zákon o "Ausweisech".

Putin to vetovat nebude, všechno

to jede po kolejích penzijní reformy.

Projevili se všichni,

od "patriotů" až po guvernéry.

Jak s tím bude žít náš stát?

V chytrý Putinův plán a využití síly

protivníka proti němu je těžké uvěřit.

Ani tu penzijní reformu dosud neodvolali.

Žít v koncentráku, to není nic pro Rusko,

manévr s Omicronem drhne.

Navíc to vyvolává dojem, že na zřízení koncentráku mají zájem všichni,

"elita", globální prediktor i podpindosníci.

Máme očekávat říjen 1917 číslo dva?

Není to úplně tak, ale jak se říká,

o všem popořádku.

Ano, skutečně, těm QR-kódům

už běžně říkají Ausweis.

A proč? Někteří se rozčilují:

"Jak je to vůbec možné?"

A jak tomu mají říkat?

Když lidi dělí na ty, kteří se podřizují vůli řízení a na ty, kteří se jí nepodřizují?

Přece to vůbec není o dosažení

kolektivní imunity, nic podobného!

Všichni, kteří alespoň trochu pozorně poslouchají Popovu,

Muraška a další ty zuřivé vakcinátory jasně vidí,

že lžou až se jim od huby práší!

Manipulují čísly a chtějí, abychom z nějakého důvodu věřili všem těm statistikám zveřejňovaným v médiích,

i když už bylo kolikrát odhaleno,

že jde o lživé informace!

Takže nám navrhují, abychom stále znovu a znovu věřili lhářům!

Ale vždyť jakmile jednou pronesete lež, kdo vám znovu uvěří?

A oni nelhali jen jednou, veškerou svou činností při překonávání té údajné "pandemie", která tu žádná není...

Ano, je tu závažná nemoc, která má být léčena standardními lékařskými způsoby,

jaké si vypracovalo lidstvo.

Ale oni lžou, lžou a lžou!

Neustále jen lžou!

Dělí lidi na ty, kteří hrají podle pravidel a na ty, kteří podle nich nehrají.

Například francouzský premiér to řekl zcela přímo: "Proč bychom měli brát ohled na lidi,

kteří si nepřejí podřídit se našemu diktátu, kteří nehrají podle pravidel!"

Podle jakých pravidel?

Kdo nám nutí taková pravidla,

jaká síla takto zmáčkla celý svět tak,

že všichni na všechno zapomněli?!

Jen si to vezměte, prý tu máme

nový kmen Omicron, že?

Za celou tu dobu zemřel jen jeden člověk,

jeho smrtící účinek je takový, že...

...ho srovnávají s Alecem Baldwinem, který

nešťastnou náhodou zabil člověka při natáčení.

A předtím k ničemu nedošlo.

Ale ještě ani ten člověk nezemřel

a státy už se uzavíraly v karanténě!

Holandsko se uzavřelo.

V Londýně vyhlásili mimořádný stav.

Co se to vlastně děje?

Ano, ve Velké Británii říkají, že jim dvě třetiny narcisů shnijí, protože je nemá kdo trhat.

Vždy je trhali migranti, příchozí

gastarbeitři, kteří tam teď nejsou.

V podstatě probíhá přeformátování celé světové ekonomiky!

Celé světové ekonomiky!

A proč my s nimi hrajeme stejný scénář?

Proč my nebráníme své občany?

Proč ta fašistická pakáž,

co ji máme ve vedení státu,

a Popova, Muraško, to jsou fašisté!

Oni dokonce ani... To, co navrhují,

je zcela nepokrytý fašismus!

Možná už někdo zapomněl tu definici fašismu, tak vám ji připomenu.

Podstatou fašismu je nezávisle na ideje, kterou se kryje...

Protože on je schopen využít jakoukoliv ideologii.

Podstatou fašismu je to, když dav "malých lidiček" aktivně podporuje zneužívání moci elitářskou oligarchií,

která nespravedlnost prezentuje

jako spravedlnost/pravověrnost

a na tomto základě překrucuje světonázor lidí veškerou svou mocí, kultivuje ve společnosti nespravedlnost

a brání tak lidem stát se skutečnými lidmi.

A za druhé, pod různými záminkami veškerou svou mocí potlačuje všechny a každého,

kdo pochybuje o pravověrnosti

jí samotné a politice, kterou vede,

a to včetně těch, kteří byť i jen

vyvolají takovéto její podezření.

Cožpak nevidíme, jak nás nutí, abychom lháře,

absolutní lháře, považovali za pravověrné?

Lež nikdy nepřináší prospěch, lež je vždy součástí nějaké jiné věci, kterou se lidé nemají dozvědět!

A nám neustále lžou,

neustále lžou!

Dále.

Státní duma zamítla návrh, na jehož základě měla být provedena prověrka možné korupce Popové,

která má nepokryté příjmy z vakcín a stejně tak Golikové, která má také příjmy z vakcín!

A Státní duma většinou hlasů

tuto prověrku zamítne?!

Takové názorné potvrzení, které už nikdy nemohou popřít, potvrzení toho, že se jedná o korupci,

že jednají výlučně ve svých zištných zájmech,

jim už nikdy neodpářou!

Ano, jedna z možností je, že chtějí využít čas,

aby to vše přepsali na někoho jiného,

a nebude-li to možné, vyřešit to nějak jinak.

Nebo prostě doufají, že ve státě proběhne státní převrat a nebude je mít kdo usvědčit?

To jsou dvě různé možnosti,

jak se to pokusit přehodit jinam

a kdy jim to může být úplně jedno,

protože se z toho tak zcela vyvléknou.

A já jsem v minulém

pořadu Otázka-Odpověď varoval,

že dříve našim

podpindosníkům šlo o to,

aby stát proměnili v koncentrák,

zavedli tu fašistický režim,

nebo v něm vyvolali občanskou válku.

Já jsem v minulém pořadu říkal, že otázka ustavení fašistického koncentráku ve státě, už ani tak nehraje roli,

důležitější je pro ně vyvolat

tu občanskou válku v Rusku.

A v co doufají? V pomoc

svých západních pomahačů.

My jsme se zapojili do celé té mely s tím koronašílenstvím proto, že nemáme plnou suverenitu.

A to už ani nemluvím o vlajce či erbu!

A každý člověk se buď

z vlastní zkušenosti, má-li auto,

nebo procházkou po ulicích,

může přesvědčit o tom,

že Rusko nemá suverenitu,

když se podívá na espézetky aut.

A co je na těch espézetkách?

Jsou v nich použita jen taková písmena, která se píší stejně, nebo se svým vzhledem podobají jako Y, ruské U,

latinské abecedě!

Proč je to tak tady u nás v Rusku?

Nemáme snad svou vlastní abecedu?

V Moskvě už nevědí,

jakou další sérii by zavedli.

Pokud by využívali všechna písmena azbuky, stačila by jim jedna série 77.

A proč tato písmena nepoužívají?

Aby se okupačnímu režimu

zjednodušilo řízení státu.

Až přijdou zahraniční policisté řídit stát,

tak už uvidí všechny názvy ulic v angličtině.

Jen dvanáct používaných písmen azbuky se shoduje s latinkou. - Ano.

A mohli by použít dalších dvacet!

Tedy přesněji 18

bez tvrdého a měkkého znaku.

Síla, která na nás tlačí, je vnější síla.

A celé to koronašílenství

má jen jednu příčinu,

že náš stát nemá plnou suverenitu a nemůže tak plně hájit zájmy své ani svých občanů.

Jen se podívejte na Putinovy kroky,

jak on manévruje, jak musí manévrovat!

Jen si vzpomeňte na penzijní reformu, kolikrát se Putin obracel na lidi, aby mu pomohli.

"Pomozte vytvořit podmínky!"

A nic! A potom je on vinen tou reformou.

Já tehdy hned říkal, jen se podívejte, jak se v Rusku daly dohromady všechny "elity", aby zradily zájmy státu.

Ony potřebovaly ten penzijní zákon,

aby provedly státní převrat. Nepovedlo se to.

Teď Putin říká to samé:

"Pomozte!"

A naslouchá mu Státní duma? Ne!

Ve Státní dumě může kterákoliv politická strana zasáhnout a zorganizovat zasedání odborné rady,

na jehož základě by Státní duma mohla rozhodnout o tom koronašílenství tak, aby to mělo významný dopad na řízení,

aby to pomohlo Putinovi a mohl na základě toho rozhodovat.

Teď je to jednostranné,

všichni zpívají jedno a to samé.

Takže Ausweisy přijali, to znamená, že se všichni nacházejí pod patou západního okupanta,

že sní o tom, aby mohli lízat zadek

svému zahraničnímu páníčkovi.

A co udělala KPRF místo odborné rady?

Zorganizovali kulatý stůl a nač?

Aby vypustili trochu přebytečné páry?

Aby společnost prošla formátem fašizace?

Aby jim nikdo nebránil

ustavit fašistický režim?

Cožpak KPRF nemohla zorganizovat zřízení

odborné rady a provést její zasedání? Mohla!

Cíleně potopili tu iniciativu,

cíleně imitovali obranu obyvatelstva.

KPRF, ti trockisté stále jen Rusku škodí

a v daném případě si hráli na obránce národa,

a ve skutečnosti vždy jen hrají

(s nepřítelem) na přihrávky.

Stačí si jen vzpomenout, jak opouštěli sál při projednávání rozpočtu.

Už tehdy jsem říkal,

že řízení, to je válečná fronta.

Horká válka, to znamená vojáky v okopech, když se podíváme na formát 1. a 2. světové války,

kde armády stály proti sobě.

A potom je studená válka,

to je válka informační.

Informace jsou základem řízení,

protože šíření určitých informací je řízením!

A když KPRF mohla napomoci obnově suverenity, bránit stát, tak co udělala?

A nyní to jen dělá jiným způsobem,

odchází ze zasedacího sálu.

Fakticky se zachovali tak, přirovnáme-li

to k jednání za 2. světové války,

jakoby nějaký velitel armády či divize předstoupil před lidi a řekl:

"Já jsem VLASTENEC, bojuji za vlast a támhle útočí ti hnusní fašisté,

vy víte, že vám přinášejí zlo a já, vlastenec,

proto opouštím frontu, ať si tu dělají, co chtějí!"

Přesně takto KPRF jedná celé

to třicetileté poreformní období.

Ani jednou KPRF nejednala

jinak, ani jednou!

Ustavují v našem státě fašistický režim, znovu se k tomu vracíme.

Říkají nám: "Podívejte se,

jak přísné je to v Číně!"

Mají snad v Číně lidskou společnost?

Tam mají tvrdý fašistický režim,

co nejpřísněji tam mají nastavenou

a zavedenou fašistickou společnost

tím systémem sociálních kreditů.

Čína musí přeformátovat

svou ekonomiku.

Já jsem říkal, že na začátku ten koronavirus měl svou funkci splnit jen v Číně, ne po celém světě,

aby určitým způsobem

přeformátovala svou ekonomiku.

Ale když americká státní elita použila koronavirus, aby se zbavila Trumpa a pro boj s globalisty,

tak to globalisté využili, aby nepřišli o mnohaleté rozjeté projekty, aby přeformátovali celý svět,

aby všude byli

poslušní jako v Číně.

V jakém ještě státě je obyvatelstvo

vychováno k poslušnosti?

V Japonsku. A jak to tam vypadá?

Je to tam v pohodě. Jsou trochu nemocní,

ale poradili si s tím skvěle, díky vakcinaci.

A v jiných státech snad neočkují?

Holandsko, 75% lidí je naočkovaných a teď kvůli Omicronu zavádějí tvrdou karanténu?!

O čem to je? Oni potřebují zlomit své obyvatelstvo, dostat ho na kolena,

aby všichni hráli podle stejných pravidel!

A přesně to samé se děje i u nás!

U nás je ten úkol dvojjediný

a stále ho řeší.

Buď vybudovat fašistický stát, anebo, jak se rozhodli po rozhovoru Putina s Bidenem,

upřednostnit občanskou válku!

Smést náš stát,

jednoduše všechno smést!

A položit ho i s jeho zdroji k nohám

svého amerického páníčka.

To proto si chce Biden opět promluvit s Putinem ještě před novým rokem.

Tenkrát si promluvil, teď znovu.

Putin správně řekl, že šlo o protokolární záležitost. Chtěli si prověřit,

jaký nastal posun Ruska

v hájení jeho státních zájmů.

Nakolik ustoupí pod tlakem vakcinátorů, těch fašizátorů státu.

A oni jsou to fašizátoři!

Všichni tihle vakcinátoři,

fašizátoři nenávidí Stalina!

Neustále jen nadávají na stalinské represe.

Jsou to samí tvrdí antistalinisté!

Samé represe

a vyhledávání nepřátel lidu!

A Russia Today odvysílala film natočený otevřeným pederastem Krasovským,

který se ani netají tím, že je pederast!

Už i jeho kolegové o něm říkají, že se zabývá jen vyvoláváním nenávisti.

A ten svůj film nazval

Nepřátelé lidu!

V tom jeho filmu zazní:

"Mám za to, že za situace, kdy jsou lidé ve státě ve své většině, zdůrazňuji, VE SVÉ VĚTŠINĚ, antivaxeři,

tak za takové situace jsme jako stát povinni donutit lidi splnit si svou občanskou povinnost.

Já si myslím, že očkování je teď za pandemie

občanskou povinností, nejste-li nepřítelem lidu!"

"Jestliže jste se nenaočkovali,

jste nepřítelem lidu," říká on

a následně ukazují fotografie,

na kterých je napsáno NEPŘÍTEL LIDU.

Ukazují tam konkrétní lidi!

Už teď vyrábějí nepřátele lidu

a budou nám stále cpát, že to byli bolševici,

kdo rozpoutal ty takzvané "stalinské" represe?

Jen si povšimněte, jak se úplně

přestalo mluvit o trockismu?

Dnes ze všeho obviňují jen bolševiky!

Ať už jde o cokoliv a dělají to lidé, kteří přesně vědí,

že těch zločinů se dopouštěli trockisté!

Vědí to zcela jistě, přesto z toho

stále obviňují bolševiky.

Co to připomíná?

Připomíná to přestavbu.

Kdy Alexandr Nikolajevič Jakovlev

který byl tajemníkem ÚV KSSS pro ideologii, prohlásil, že bolševismus je fašismus.

"Trockisty nechte na pokoji

a nadávejte bolševikům!"

A hned začali vyzdvihovat trockisty, chválit je.

Korotičův přestavbový časopis Ogoňok

přímo přetékal propagandistickými materiály vychvalujícími trockisty!

Všechny trockistické zločiny

byly připsány bolševikům.

Nyní probíhá úplně to samé!

Přesně to samé!

Tenkrát jsme přišli o svůj stát, stejně jako toho chtějí někteří dosáhnout i dnes.

A používají úplně stejný manévr,

ze všech trockistických zločinů obviňovat bolševiky.

To bolševici ty represe ukončili.

Bolševici obnovili církev. A mimochodem,

kdo opět začal pronásledovat církev?

Poté, co zemřel bolševik Stalin?

Trockista Chruščov!

Stalin používal církev jako stabilizační faktor,

a to jak vnitropolitický, tak i jako nástroj uplatňování své globální politiky.

To bylo pro Chruščova nepřijatelné, ten potřeboval stát naopak potápět a dělal to ve všech oblastech!

A lidé, kteří by měli... Ten film je

ohavný, prostě odporný!

Lidé, kteří zuřivě nenávidí bolševiky,

opět vyzývají k represím.

Možná je to výstřelek jednoho pederasta,

který nikdo nevyslyší?

Tak například guvernér Zabajkalského kraje,

naprostý hitlerovec a vlasovec Osipov,

ten zatracený zmetek, špinavec prohlásil,

že jednotlivé čtvrti má obklíčit vojsko a všichni mají být masově očkováni, jako dobytek.

A systém je k tomu připraven! Určitě si vzpomínáte, jaká reforma proběhla v milici přejmenované na policii!

A jak stále ještě probíhá čistka kádrů!

Kdy čestné a slušné lidi jednající podle zákona, skutečné vlastence vyhánějí,

aby tam dostali takové,

co udělali kariéru tím,

že jednou ranou pěstí zasáhli jak malé dítě, tak i jeho matku, která ho držela v náručí, že ta pěst zasáhla oba.

Takové teď máme chrabré

policejní plukovníky!

Tenkrát byl ještě v milici, ale hned

poté úspěšně absolvoval policejní atestaci.

Ne, hned ho povýšili pracovně

i v hodnosti, hned ho povýšili!

Takže takové tam soustřeďují.

Takové si teď pěstují, jsou jeden jako druhý, systém připravují k tomu, aby ho vrhli proti obyvatelstvu.

Státní orgány jsou plné vlasovců,

Osipov je toho konkrétním příkladem.

Policii takto formují,

to všechno mají připravené.

A teď ten Sokurov, kterého jsme probírali v minulém pořadu,

jak pracuje na vytvoření situace vedoucí k vyvolání občanské války,

napsal Radě pro lidská práva

při prezidentovi, že prý se omlouvá.

"Já se omlouvám."

A hned vystoupil Peskov: "Zač by se měl omlouvat? On se nemá zač omlouvat!"

Prý se nemá zač omlouvat.

A co zahájit proti němu trestní stíhání?

On si vykoledoval paragraf, skutečně vykoledoval.

Peskov tím dal na vědomí:

"My nedovolíme jeho stíhání!"

A proč? Protože je to jejich člověk.

A proč se nemusí omlouvat?

Protože Peskov se vymezuje

jako bělogvardějec,

který by chtěl stát proměnit

v impérium Mikuláše II.

A čím se vyznačovalo jeho impérium?

Dokonce i na rozdíl

od současného Ruska?

Že za Mikuláše II. Rusové

v impériu nic neřídili!

60% celé ekonomiky státu se přímo podřizovalo řízení ze strany západního kapitálu

a 90% bylo řízeno přes místní

zaangažované osoby.

Proto také došlo na tu intervenci.

Oni bránili svůj majetek,

který ukradli ruskému národu!

A bělogvardějci bojovali za jejich zájmy,

aby ty zdroje zůstaly Západu:

"Je to přece jejich. Nač je nám nějaká naše výroba, náš průmysl a tak dále?

My si tam budeme jezdit a užívat si

a tady ať ruský dobytek přežívá, jak chce."

Ale Peskov to není jen tak,

je to ukazatel!

A také se blýsknul v novém filmu!

Tento týden celý ukázal,

že jsou zcela rozhodnuti rozpoutat

ve státě občanskou válku.

Nailja Asker-zade v tomto duchu natočila film

Druhý rok nebezpečného viru.

Čím je ten film charakteristický?

Ten film je úplně stejně odporný a udělaný stejnou metodikou jako ten dopis jedenácti.

Je to špinavost, ani jeden člověk vážící si své lidské důstojnosti,

přistupující k lidem s úctou,

by nikdy nepodepsal tu ohavnost.

Řekl by: "Já jsem pro očkování,

ale tuhle ohavnost nepodepíšu!"

Ten dopis už jsme rozebírali. Jak je vůbec možné zneužívat konkrétní lidské osudy

ke zkreslování situace a vyvozovat

z toho nesouvisející řídící rozhodnutí?!

A přesně stejným stylem je udělaný ten film novinářky Asker-zade.

Co tím chtěla říci? Že je až po uši, prostě cele zapojená do spiknutí proti Putinovi,

že Putin už je odsouzen stejně jako náš stát,

že státní převrat a občanská válka budou!

O tom je ten film. Když se na něj podíváte nepředpojatě a hodnotíte ho z občanské pozice,

z hlediska řízení, tak uvidíte

jen tento jediný cíl! Chápete?

Probíhá totální informační útok,

aby v Rusku vypukla občanská válka.

A druhý ruský státní kanál, Rossia 1,

máme První kanál a Rossia 1.

Tam také samozřejmě nikdy

nic po lidsku neudělají.

Tam vysílali ten film Nepřátelé lidu.

Fakticky je to televizní společnost VGTRK.

Tak ti vysílali oba ty filmy, Nepřátelé lidu a ten film od Nailji Asker-zade.

Tady to máte všechno najednou!

O čem tam mluví?

V obou těch filmech?

Zaprvé: "Vy musíte přijmout jakoukoliv lež, která se vám předloží.

Vy nemáte právo na žádnou lidskou důstojnost ani na to, abyste o něčem přemýšleli!"

Nevystupovali tam žádní odborníci.

Nebyli tam odborníci z virologie,

imunologie, nikdo!

Maximálně tam zvali praktikující lékaře,

o jejichž lidské důstojnosti

už jsem mluvil.

Jestliže jste podepsali ten dopis jedenácti,

tak jste o svou lidskou důstojnost přišli.

Vaše mravnost je mravností

doktora Mengeleho.

Mengele byl také v medicíně odborníkem.

Nepozvali lékaře s jiným názorem.

Co s těmi chtějí udělat? Co vyřvává Gincburg?

"Odeberte jim praxe a diplomy!"

A máme tu rok 1937 - represe!

Zákaz vykonávání profese jen kvůli tomu, že v určité situaci odmítáte podpořit rozhodnutí státní moci.

Tedy přesněji ani ne státní moci, ale těch,

co si činí nárok na zmocnění se státní moci,

kteří chtějí provést státní převrat.

Ty lékaře, kteří zůstali čestní,

by rádi o diplomy připravili!

Kdo vyzývá k represím? Kdo co chce?

To jako ti, které obviňují z antivaxerství,

natočili film o nepřátelích lidu?

Ne, to oni sami ho natočili!

Kdo takto nelidsky zneužívá lidské osudy,

aby prosadil svá fašistická rozhodnutí?!

"Podívejte se na Čínu,

podívejte se na Japonsko!

Musíte se podřídit!

A když to neuděláte..." Tak co?

"Bude občanská válka, a když se podřídíte,

tak budou masové represe."

Masové! Už je ohlásili Gincburg,

Krasovskij a vůbec všichni, Popova...

Ti všichni už ohlásili, že jestliže

to protlačí a lidé nepovstanou,

tak budou provádět masové represe, jednoduše masové, čistky všech nesouhlasných.

O žádnou medicínu, o žádný boj

s koronavirem tu vůbec nejde!

Jde jen o ustavení fašistického režimu

ve státě. To je třeba rozpoznat!

Také je třeba pomoci Putinovi, aby na zdravotním základě nedokázali ustavit fašismus.

Státní duma to může udělat, ale jak vidíme,

tak v ní jsou samí fašisté a vlasovci.

Všichni, kteří hlasovali pro ty QR-kódy.

Těmi Ausweisy v našem vlastním státě nám tak dávají najevo,

že jsme okupovaný stát a oni,

že jsou zástupci okupantů, vlasovci!

Je třeba si ty zmetky pamatovat,

pamatovat pro následný lidový soud!

Přejděme k následující otázce.

Jak známo, Ruská centrální banka opět zvedla základní úrokovou sazbu, tentokrát na 8,5%.

A mimochodem v Istanbulu proběhly mnohatisícové protesty s ohledem na rekordní pád turecké liry.

17. prosince spadla na 16 lir za dolar.

Valeriji Viktoroviči, vy říkáte, že takzvaná základní úroková sazba, lichvářské úroky z půjčky jsou generátorem inflace.

- A proč v Turecku je to naopak?

- Nic tam není naopak.

Je přece nutné rozumět podstatě procesu.

Reálným generátorem inflace je

bankovní lichvářská sazba.

Přírůstek energetické zajištěnosti ekonomiky za posledních 150 let ve světě činí 3,5%

Úrokování v této výši poskytuje možnost svou prací pokrýt takový úvěr a vrátit dluh.

A úvěrová sazba se vždy promítne

do ceny zboží, vždy!

Je to startovní mechanismus každé inflace.

Ale nám teď události v Turecku

ukazují něco úplně jiného!

Erdogan tam příkazem snížil úrokovou sazbu

centrální banky, ve výsledku lira padá a vše se hroutí.

Takže to je všechno jinak?

Tak zaprvé je nutné si uvědomovat

jednoduchou věc,

že pád kurzu liry a snížení úrokové sazby jsou dvě

věci, které spolu jen málo souvisí.

Částečně spolu souvisí, ale jen slabě.

Je třeba si uvědomit, že kurzy všech měn jsou určovány z nadnárodní úrovně přes řízení ekonomiky.

Jen si vezměte ukrajinskou hřivnu.

Podle ní bychom si mohli myslet,

že ekonomika je na takto vysoké úrovni,

že všechny podniky skvěle prosperují.

Má kurz 27 hřiven za dolar.

A v Rusku je to 74 rublů za dolar!

Je snad ukrajinská ekonomika

silnější než ta ruská?

Tak proč jsou takové kurzy?

To všechno závisí na tom, jak z nadnárodní úrovně rozhodnou, kdo má kolik přispívat na stabilizaci dolaru.

Ukrajinská ekonomika úplně skomírá

a fakticky vyžívá z ruských dotací,

a kdyby se tyto dotace zastavily,

tak by se úplně zhroutila.

"Ukrajině dáme 27 a Rusku,

které se příliš rychle rozvíjí dáme 74.

A aby se už vůbec nerozvíjelo, tak úroky z úvěru,

které převyšují růst energetické zajištěnosti ekonomiky."

Tedy více než 5%, to je uvědomělá

likvidace ekonomiky.

A nám tím tureckým příkladem ukazují,

že ta, no Nabiullinova postupuje správně,

že při růstu cen, při inflaci, je zapotřebí zvyšovat úroky a tu inflaci ještě podpořit.

A že přitom chudnou lidé, že se

jim žije hůř, že se likviduje ekonomika,

toho si prostě nebudeme

vůbec všímat.

A co se děje v Turecku?

V Turecku právě tento... Lidé už to začínají chápat,

že od úrokové sazby skutečně závisí rozvoj ekonomiky,

takže aby toto vědomí diskreditovali...

Erdogana už úplně odepsali.

Proto mu ukázali reálný

mechanismus, jak pracuje inflace,

a jak to souvisí s úrokovou

sazbou centrální banky.

A tak ten, co touží vybudovat Osmanskou říši,

bouchnul pěstí do stolu: "Já dám příkaz ji snížit!"

Nu, to mi promiň, ale máš v rukou

řízení své ekonomiky? Ne!

Je závislá na importu.

Abyste něco vyrobili,

musíte spoustu věcí importovat.

Abyste něco prodali, potřebujete odbytiště.

Můžete určovat kurz své měny? Nemůžete!

Nic nemůžete! A tak na tomto příkladu,

a navíc aby se ho rychleji zbavili...

Přičemž je třeba říci, že jestli se ho zbaví,

nic dobrého to Turecku nepřinese.

Tam probíhají takové destruktivní procesy,

že se Turecko hroutí před očima

a Erdogan to ještě více méně brzdí.

Aby tam vyvolali zónu nestability,

chtějí se Erdogana zbavit,

potom v Turecku začne boj o moc

a pak, samozřejmě v závislosti na politické

konjunktuře, v jakém stavu bude právě Rusko,

buď Turecko okamžitě nechají potopit,

nebo ho budou do určité míry držet nad vodou,

aby pro Rusko znamenalo hrozbu

a neumožnilo ustavit mír na Blízkém Východě.

Aby ve Střední Asii stále

vše kypělo, jak to rozbouřili.

Takže to, co se děje v Turecku,

řeší hned dva úkoly.

První je regionální, to je problém Erdogan.

A druhý je globálnější,

aby ukázali: "Nevyskakujte si,

to my vám budeme určovat libovolnou sazbu, smiřte se s tím!

A vy si musíte navíc myslet, že s takovou úrokovou sazbou se vaše ekonomika bude rozvíjet."

Ona se ale rozvíjet nebude,

nebude mít takovou možnost,

protože celý úrok z půjčky se vždy promítá do ceny hotové produkce.

A jestliže s touto sazbou úvěrujete ekonomiku,

nebudou mít lidé své mzdy

a jiné podniky nebudou mít dost, aby vaši produkci koupily, pokud ji vůbec vyrobíte.

To jsme přece viděli v těch devadesátkách!

Všichni to na sobě pocítili!

Jaká je závislost mezi lichvářskou úrokovou sazbou

a rozvojem ekonomiky! Jaký má na něj vliv!

V devadesátkách to nemuseli nikomu vysvětlovat,

všichni to názorně viděli, mohli si na to sáhnout.

Jak je možné spustit nějakou výrobu

a platit mzdy při takové úrokové sazbě?

Takže aby utajili protilidovou činnost všech

centrálních bank zvyšujících úrokové sazby...

Vždyť si to vezměte, proč ve státech prvního světa nebojují s inflací zvyšováním úrokové sazby?

V USA to nedělají, ani ve Velké Británii,

tam naopak ty sazby snižují!

Je nutné si uvědomovat,

že tam je to něco jiného!

To my dobře víme, protože

se jedná o koloniální centra!

Putin neustále říká:

"Lidi, my máme jinou ekonomiku."

O čem to stále mluví? "Lidi, vždyť stále žijeme v režimu poloviční kolonie!

Naši ekonomiku řídí ze zahraničí! V tomto

ohledu jsme fakticky stranou třetího světa,

která je určená jen k tomu, aby nám stříhali vlnu, aby z nás pumpovali zdroje."

To, že Putin dosáhl určité suverenity státu,

ho stálo hodně práce, ale stále to nestačí.

Je třeba mu v tomto ohledu pomáhat.

A co dělají ti vakcinátoři? Také likvidují naši ekonomiku,

aby Putinovi zabránili zajistit Rusku suverenitu!

Dělají to cíleně, všude, na každém kroku!

Putinovi je třeba pomáhat, potom

i ta pandemie najednou skončí

a koronavirus se promění v obyčejnou nemoc,

jakou vždy byl! Vždyť chřipka

nám najednou zmizela!

Jenže se bohužel ukazuje, že veškeré státní ústřední i regionální řízení,

stejně jako zákonodárná shromáždění v subjektech regionů, jsou plná vlasovců.

To oni přece hlasují pro QR-kódy, pro ty Ausweisy a doufají,

že zůstanou u řízení a budou sloužit svému páníčkovi,

a vládnout ruskému dobytku.

Ale oni se všichni projevili,

všichni poslanci Státní dumy se projevili,

předvedli, že jsou vlasovci,

nedoražení hitlerovci.

A Putin v daném případě nemá možnost v ručním režimu srovnat třeba tu Státní dumu,

protože musí mít v ruce alternativní odborný posudek

a návrh na překonání toho koronašílenství.

Od odborníků! Zatím ho předkládají úředníci, kteří říkají:

"U nás..." nebo vystupuje nějaký ten Gincburg,

který navrhuje všem, co s ním

nesouhlasí, zavřít hubu!

Plánují represe!

Už je plánují, už prohlašují,

že se budou s lidmi vypořádávat.

Cožpak ty pokuty za to, že lidé nemají QR-kód,

které protiprávně udělují soudy, nejsou fašismem?

Je to jasný fašismus!

A ten soudce, který takto

rozhodl, je fašista!

Jsou to jasní vlasovci, zmetci!

Tak takový je u nás systém řízení!

Co se děje? Nestačí jen podpořit všechny ty vakcinátory, fašizátory, je nutné podrýt ekonomiku,

a tak Nabiullinova okamžitě zvýšila základní úrokovou sazbu, aby tu státní ekonomiku dorazili!

Opakuji, že si vytyčili úkol provést státní převrat a vyvolat občanskou válku.

Represe, které plánovali a plánují v případě, že se jim ve státě povede ustanovit fašismus a ty QR-kódy,

se odkládají jako záložní varianta, jestliže

se ve státě nepovede vyvolat občanskou válku.

Oni potřebují urychleně zlikvidovat Rusko,

aby zajistili zdroji USA a zachránili je.

A potřebují to udělat rychle,

protože spějí ke katastrofě.

Proto také jakýkoliv časový odklad pracuje pro ruské zájmy a proti USA a jejich podpindosníkům tady v Rusku.

Všichni takoví jako Golikova, Nabiullinova,

Popova, Muraško a další fašistická pakáž

si velmi dobře uvědomují, že nemají čas, potřebují toho dosáhnout hned.

A proto tak vyvádějí.

Takže je nutné chápat základ toho procesu.

Kam tu společnost tlačí, a proč se to všechno děje.

Tak taková je ta situace, není to

tak jednoduché s tou úrokovou sazbou,

kvůli které je tam u Erdogana

takové pozdvižení.

Opakuji, že veškeré

to pozdvižení okolo toho,

že má Erdogan problémy v ekonomice,

protože snížil lichvářský úrokový proces,

oj sazbu, omlouvám se, přeřeknul jsem se.

O tom, že má problémy, protože snížil tu lichvářskou základní úrokovou sazbu, píše BBC!

A oni tam ve Velké Británii mají,

pokud vím, pouze 1% úvěrovou sazbu!

On má 15% a má mít

vzkvétající ekonomiku?

Podle jejich uspořádání je Turecko státem druhého světa, takže je to pro ně regionální otázka.

Jenže jim nevyhovuje Erdogan.

Kdyby Erdogan použil jiný přístup, tak by mohl nepozorovaně snížit tu inflační složku

vytvářející tlak přes lichvářskou

úrokovou sazbu.

Jenže on vůbec nerozumí řízení, jeho tam dosadili proto, že si myslí, že příkazem něco změní.

A tak nařídil snížit základní úrokovou sazbu

a díky jiným mechanismům ekonomika

navázaná na vnější řízení reaguje úplně jinak.

Jenže přestože jsou ty procesy vzájemně

provázané, není tam takováto závislost,

protože lichvářskou úrokovou sazbu

je zapotřebí snižovat,

neboť potlačuje jakoukoliv ekonomiku.

Je nutné bojovat o suverenitu.

Potom vám může být úplně jedno,

kdo kde rozhodl, jaký bude kurz vaší měny.

Sovětskému svazu to nebylo jedno, protože po Stalinově smrti už ho začali připravovat o jeho suverenitu,

proto to tehdy nebylo jedno.

Zároveň však nastavený

ekonomický systém státu

umožňoval držet normální směnný

měnový kurz na šedesáti kopějkách.

Dolar stál 60 kopějek.

A nepleťte sem spekulanty, to už je něco jiného, to už je hra podle jejich pravidel.

S ekonomikou nic nedokázali udělat,

dokud nenastoupil Gorbačov

a nezačal likvidovat její stabilitu a zároveň ruskými zdroji podporovat dolar tak,

že se začala zvyšovat jeho cena. Napřed

to byly dva ruble za dolar, a potom se to rozjelo.

On okamžitě začal zachraňovat ekonomiku USA.

Úkolem Nabiullinové je zničit naši ekonomiku.

Úkolem Popové a Golikové

je to samé, zničit ekonomiku.

Svá úsilí tak spojují, jedna v oblasti vakcinátorství a druhá v oblasti lichvářské úrokové sazby.

Zcela cíleně likvidují ruskou ekonomiku,

ruskou suverenitu a jejich úkol je jen jeden,

za každou cenu vyvolat občanskou válku.

Osipov, guvernér Zabajkalského kraje velmi dobře ví, že bude-li tak pokračovat,

vyvolá explozi občanské války,

jenže to je právě jeho cíl!

Za každou cenu ji vyvolat,

neboť se připojil ke spiknutí proti Putinovi,

ke státnímu převratu a rozpoutání občanské války.

Nailja Asker-zade dělá

ze všech svých sil to samé.

I všechny ty úřední osoby, které v tom filmu ukázala, se účastní toho spiknutí.

Všechny pracují

na rozpoutání občanské války.

A všichni tam lhali!

Všichni v tom filmu lhali!

Tak taková je ta situace.

K další otázce.

Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo návrhy smluv

s USA a NATO o bezpečnostních zárukách.

Valeriji Viktoroviči, jde tu o analogii

se zprávou TASS ze 13. června 1941?

Ne, jde tu o jinou analogii, s bolševismem.

Po Velké říjnové socialistické revoluci bolševici prohlásili,

že dál tajit před lidmi svou diplomacii nikdo nebude!

Že to lid je zdrojem moci,

a proto se musí účastnit řízení!

Zveřejnění té smlouvy a dohody, které jsou v něčem, mírně řečeno, nic moc… Ale o tom teď nemluvíme.

Řeší se tím zásadní úkol,

bylo to zveřejněno pro lidi!

A to znamená, že státní moc už nemá právo znovu zacouvat, ruská státní moc, že to vyjadřuje zájmy lidu,

jestliže tohle lid přijal a ztotožnil se s tím. V podstatě je to, se všemi výhradami, normální dokument.

Se všemi výhradami!

Protože hájí zájmy Ruska

a ruské státní suverenity!

Za těchto podmínek musí být veškerá diplomacie zaměřena na jedno, buď tohle nebo nic,

může to být už jen vylepšováno.

Proto to také někteří přijali

jako ultimátum Západu.

A Západ na to: „My mysleli,

že si chcete promluvit? Projednat to?

A vy jste nám rovnou

předložili tohle? Jak to?“

Oni si přece také reálně uvědomují, že jakýkoliv náš diplomat, který ustoupí byť i v jednom bodu té dohody,

hned ukáže, že on osobně je vlasovec!

Že ustupuje!

Vždyť pokud to bylo takto zveřejněno, znamená to,

že stát má zdroje pro zajištění právě této pozice.

To znamená, že je v tom uvedeno, kam už nejsme ochotni ustoupit tlaku našich zahraničních „partnerů“.

Takto to bude, to je hranice, dál ustupovat nebudeme.

Vylepšovat podmínky v zájmu Ruska můžeme, ale…

Vždyť je to celé o suverenitě

Ruska. A v co oni doufali?

Oni si mysleli, že nás zatáhnou do nějakých jednání, která se budou táhnout a že za poklepání po rameni,

za prodej vzduchu se od nás budou domáhat konkrétních ústupků,

toho, abychom ustupovali ze svých priorit, z pozic, kde máme převahu.

O to tu jde.

A teď pochopili, že dohodnout se takto se za těchto podmínek nepodaří,

že v něčem ustoupit... Tedy přesněji, že byla vytyčena pozice, která okamžitě odhalí,

zda je dotyčný člověk vlasovec nebo ruský vlastenec, zda zájmy Ruska hájí nebo ne.

Dál už ustupovat není kam.

A okamžitě se projevil výsledek.

Přijela zvláštní vyslankyně Státního departmentu Donfriedová, pokud si dobře vzpomínám.

Náměstkyně ministra zahraničí USA pro evropské a euroasijské záležitosti Karen Donfriedová. - Ano.

Přišla na naše ministerstvo zahraničí, kde si 40 minut pohovořila a vyšla bez komentářů.

O čem to vypovídá? „Pěkně si pánové a dámy přečtěte naše dokumenty,

žádné další vyjednávací hrátky nebudou,

o něčem si promluvit, něco vyjednat...“

Zašla ke Kozakovi, zvláštnímu představiteli

pro urovnání záležitostí na Donbasu,

představiteli pro urovnání záležitostí

na Donbasu za ruskou stranu.

Pohovořili si dvě hodiny. Ale to je nutné vysvětlit.

Ona přece zastupuje reálné řízení na Ukrajině.

A my jim říkáme: „Ne, to nám promiňte,

ale o Ukrajině budeme jednat s Kyjevem

a sami si zvolíme způsob toho jednání a vy do toho nezasahujte! Ani jeden centimetr čtvereční,

ani kapičku ukrajinského území

pod vaše řízení nepředáme!

Ať si tu vaši agenti u nás vykřikují, co chtějí!

‚Pojďme Ukrajinu rozdělit na dvě zóny.‘

To se nestane!

My svůj dům dělit nebudeme!

Nebudeme dělit své území a přenechávat jeho řízení nějakému cizinci.

Vy nejste účastníkem!“

(Minských dohod)

Vždyť čeho se ještě zcela

nedávno domáhal Lukašenko?

„Ať USA mluví jménem Ukrajiny. Vždyť sama Ukrajina stejně o ničem nerozhoduje.“

Porošenko neustále při jednání (o Minských dohodách) odbíhal a telefonoval do USA,

informoval je o jednání a dostával

od nich instrukce. Ať si takto dál běhají!

Protože v tomto svém stavu USA

reálně nemohou plně tlačit na Rusko

a něčeho se domáhat,

nějakých ústupků. Nemohou!

A jejich loutky, ti maňásci si nedokážou

s tímto úkolem kvalitně poradit,

neboť jsou tak či onak vázáni…

Přestože je Ukrajina pseudostát, Failed State,

tak tu jsou nějaká pravidla, je tu určitý informační doprovod určený ukrajinskému lidu, ukrajinským „elitám“,

které jsou ochotny se mezi sebou v úsluze svému páníčkovi roztrhat. Ať pěkně pracují tímto stylem.

Pro nás to znamená komfortní pracovní režim a odstřihnutí dlouhých prstů USA, jejich kontroly nad ruským územím.

Když teď ustoupíme byť i jen píď

ukrajinského území za těchto podmínek,

kdy ho chtějí rozdělit, a připustíme to,

že tam o něčem budou rozhodovat USA,

tak to znamená, že zítra od nás oddělí nejdřív Dálný Východ, potom Sibiř i Ural.

To nakonec budou dělit i samotnou Moskvu

na vlivové zóny, nebo co?

Tak pitomí nejsme!

Já chápu, že tu máme některé, co nejsou jen placení, co jsou přímo jejich agenty a proto navrhují:

„Pojďme tu Ukrajinu rozdělit.“ Ne!

Ani jednu bývalou sovětskou republiku,

republiku SSSR nijak dělit nebudete!

Nikde je dělit nebudete! A žádnými nepřátelskými či nikoliv přátelskými státy už z podstaty věci být nemohou,

protože se jedná o naše území a ve svém domě si uděláme pořádek sami!

A když navrhujete zanést do seznamu nikoliv přátelských států Ukrajinu, tak to znamená, že se toho území vzdáváte!

Že už není ruské!

Že je to ta vymyšlená Ukrajina, stát!

Tady hlupáky nehledejte!

Ten seznam byl sestaven

zcela jasně: Česko a USA!

A rozšiřovat ten seznam zatím

já osobně nepovažuji za nutné!

Všechny ty pokusy začlenit

tam Pobaltí a tak podobně…

Znovu opakuji, že nejsme hlupáci, dokážeme prohlédnout skrz naskrz všechny podobné návrhy,

jednoduše skrz naskrz!

Víme, jaký je jejich účel!

Proto… Povšimli jste si té situace? Jak se změnilo chování našeho ministerstva zahraničí,

našeho ministerstva obrany?

A co to znamená?

Že ten signál, který poslal Putin a já o něm mluvil, připomínat to nebudu, dorazil do cíle,

byl správně pochopen a Putin dostal určitou podporu ze strany globálního prediktoru na nadnárodní úrovni.

A to teď máme z těchto dosažených pozic ustupovat?

To tedy ne, budete hrát podle našich pravidel!

A když jsem mluvil o těch červených čarách, že napřed jim dáme pohlavek,

a potom jim řekneme, že to bylo za překročení červené čáry, že tohle dělat nebudou,

že tuto čáru překračovat nesmí

a že další červené čáry ať pěkně hledají sami, aby nedostali další pohlavek,

tak zveřejnění té smlouvy

s USA a dohody s NATO

bylo tím předběžným pohlavkem,

řekli jsme jim tím:

„Pánové, překročili jste červenou čáru!“

A ta skutečnost, že se stát opřel

o lidi tím, že ty materiály zveřejnil,

to je velice závažný faktor obnovy

státní suverenity!

- A všichni najednou začali Putinovi telefonovat!

- Ano, všichni mu hned začali volat!

To byly pro dnešek všechny otázky.

Nu což, tak už nám nezbývá

než se rozloučit, a pamatovat na to,

že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý,

ale proto, že jejich podstata nezapadá

do okruhu známých nám pojmů.

Nyní, abyste byli plnohodnotným

člověkem a občanem,

musíte do okruhu svých pojmů zahrnout znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů!

Státních i nadnárodních útvarů.

A proto musí všichni tyto věci studovat

a získávat takové znalosti.

Takže čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR zveřejněné do června roku 2018,

a také práce publikované v sérii O světě křivých zrcadel Fondem konceptuálních technologií.

Učte se, jak jsou řízeny státy, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy.

Stávejte se konceptuálně mocnými.

Braňte zájmy své i své rodiny.

A pamatujte na to, že jen v pracích vnitřního prediktoru SSSR jsou tyto znalosti vyloženy, jen v těchto knihách!

A my se o tyto znalosti s vámi dělíme. Učte se, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny.

Buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe

nad hlavou! Do příštích setkání.

Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na

www.leva-net.webnode.cz, https://www.vodaspb.ru/

nebo můžete zakoupit v knižní podobě

na KSBPRESS.cz

Loading comments...