UW VALSE VRIJHEID EN DE ETHIEK VAN EEN KUNSTMATIGE PERSOON