Dr. Vladimír Zelenko - Co se doopravdy děje.

Published December 21, 2021

Rumble Projev Dr. Vladimíra Zelenka na Reawaken America Tour. Inspirující projev v šírším propojení současného dění. Lidstvo je účástníky souboje dvou myšlenkových systémů.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI