SIAN angripes av offentlig ansatte ved Oslo rådhus

Published December 20, 2021 1,157 Views

Rumble Advenskoranbrenning som protest mot kommunens vedtak om å angripe demokratiet (Oslo bystyre sak 331/2021). To ansatte ved rådhuset angriper arrangementet. En av dem begår straffbar kroppskrenkelse som besvares med lovlig forsvarstiltak.
https://www.sian.no/artikkel/voldelig-offentlig-tjenestemann-angrep-sian-ved-radhuset

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI