VIII Posiedzenie komisji śledczej – dr Zbigniew Hałat