Öystein Rönne # 226 - MSM Censur

Published December 18, 2021 3,879 Views

Jag ringer upp några redaktioner för att få svar på varför de inte rapporterar om upproren mot restriktioner i Europa, inklusive Sverige. Censuren är total. Dessutom några olika klipp från olika lände5rs demonstrationer.

Loading 38 comments...