SVERIGE GRANSKAS, Region Västernorrland angående ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna”

2 years ago
14.2K

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Region Västernorrland angående enorma ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna” och det största BEDRÄGERIET i Sveriges historia
Region Västernorrland har genomfört, som en del av Sveriges alla 21 Regioner, dvs. VÅRD SVERIGE, en del av SS(Staten Sverige), vad som bevisligen strider mot Nürnberg konventionen, Helsinforsdeklarationen, svensk grundlag Regeringsformen och bl.a. Patientlag 3och 4 kapitlet, och dessutom innefattar det största och värsta BEDRÄGERIET i svensk historia, nämligen marknadsfört uppsåtligt grovt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament de DÖDLIGASTE och synnerligen SKADLIGASTE ”VACCINERNA” I VÄRLDSHISTORIEN som vanliga vaccin till nationen SVERIGES FOLK & BARN.
Varken Sveriges regering eller Sveriges riksdags alla ledamöter har kunnat bevisa motsatsen, trots att dessa bevisligen har fått och haft den möjligheten, då dessa också får del av massutskicken.
Begär återigen att Sveriges Regering och Sveriges riksdags alla ledamöter, i den delen innefattar begäran att varje enskild riksdagsledamot bevisar dennes ställningstagande, bevisar det motsatta offentligt mycket skyndsamt.
Dvs. om dessa är för eller emot nationen SVERIGES FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet, dvs. om dessa är involverade i ett GLOBALT och nationellt enormt BEDRÄGERI OCH MEDICINSKT EXPERIMENT med enorma ekonomiska incitament, ett bedrägeri och läkemedels experiment(som avslutas först 2023) med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som synes bevisligen får effekten av BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD, dels globalt och dels nationellt.
Emotser och begär därtill att varje enskild riksdagsledamot kommunicerar dennes enskilda ställningtagande i epost till undertecknad epost adress voulf56@gmail.com för att vidarebefodras till advoka dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee

Inspelare av samtalet är SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner
Källa:
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/10/sverige-granskas-ulf-bittner-ringer-upp-region-vasternorrland-angaende-enorma-ekonomiska-incitament-i-fraga-om-vaccinerna-och-det-storsta-bedrageriet-i-sveriges-historia/

Om och av Ulf Bittner kan du läsa mer här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Loading 4 comments...