ŚWIAT U SCHYŁKU CYWILIZACJI (Lektor + napisy PL)

Published December 3, 2021

Nie udostępniam wielu krótkich filmów lecz skumulowałem istotne fragmenty z wielu w jednym ale wartościowym materiale.
UDOSTĘPNIAJĄC RATUJESZ LUDZKIE ŻYCIE

Loading 8 comments...