Profesor Alexander Reďko o Covid-19

2 years ago
69.2K

Profesor Reďko komentuje momentálnu situáciu na medicínskom bojovom poli globálnej hybridnej vojny v Rusku.
Pán profesor hovorí o situácii v Rusku, no celý projekt prebieha v globálnom merítku a situácia je všade rovnaká. Vypočujte si a posúďte sami.
Zdroj: OSVETIMANAK
https://www.youtube.com/channel/UC9yquS3Hurgoal4vsLZnICg
https://t.me/osvetimanak

Profesor Alexander Reďko je ruský lekár, verejná osobnosť a politik. Stal sa verejne známym v 2020, keď začal hovoriť o ochorení Covid-19 a vakcíne proti nemu. V roku 1990 obhájil titul Kandidáta lekárskych vied a získal najvyššiu kategóriu v odbore chirurgie. V roku 2004 získal titul Doktor lekárskych vied. Viac informácií na stránke
https://4ipping.com/2021/06/30/aleksandr-redko/

Loading comments...