פרופסור אייל שחר | המסכות לא מגנות מהוירוס | 7.10.21