O čem se mlčí - Alice Tomková

Published November 22, 2021 21,383 Views

Stanislav Novotný se ptá Alice Tomkové, co se stalo s praktickými lékaři a primární péčí

Stanislav Novotný (předseda Asociace nezávislých médií)
Dobrý den, Vážení diváci! Z proticovidového bojiště přicházejí stále nepochopitelnější zprávy. Porušuje se Ústava i další normy nižší právní síly. Před soudními rozhodnutími nemají respekt ani ministři, na frak dostává logika a někteří lékaři si už pravděpodobně nedokáží vzpomenout na Hippokratovu přísahu. A politici a jejich takzvaní experti hledají cesty, jak vydíráním, segregací či mediálním skandalizováním přinutit neočkované k vakcinaci. Přitom jimi nakoupené experimentální vakcíny jsou stále nevěrohodnější, jelikož zcela zjevně nechrání před nemocí ani očkovaného ani jeho okolí a k potvrzení jejich bezpečnosti chybí validovaná data. Zato u největších propagátorů vakcinace byly zjištěny tak výrazné komerční zájmy, spojené s očkováním, že je s podivem, že tyto osoby bere někdo vážně a dává jim vůbec mediální prostor. A znovu lockdowny a znovu neadekvátní proticovidová opatření s těžkými sociálními dopady na příští generaci. Kde je nějaký důraz na primární péči a pacienty, kde je skutečný zájem o jejich zdraví? Ve studiu sedí známá lékařka paní Alice Tomková a já se jí ptám: Jak je to s našimi lékaři, co dělají s primární péčí, co se s nimi stalo?

Alice Tomková (lékařka)
Myslím si, že to je všechno motivováno obecně strachem, který jednak vyvolávají média, jednak samozřejmě i takzvaní, pro mne samozvaní odborníci. Myslím, že veřejnost musí uznat, že v České televizi nebo v Českém rozhlase figurují pořád ta samá jména, většinou ještě i nelékařů:
prof. Hořejší, dr. Smejkal, dr. Maďar, dr. Prymula. Částečně jsou to lékaři, částečně epidemiologové. Epidemiologové, to je věda, která je statická, nemá svůj vývoj, kromě toho, že covid je nová diagnóza. Takže ani epidemiologové, kteří zkoumali jiné infekce, s tím zkušenosti nemají. Ale my všichni posloucháme, oni sami vyvolávají strach a řada lékařů tomu strachu podlehla, přestože všichni lékaři jsme složili státní závěrečnou zkoušku z veřejné zdravotnictví a měli bychom vědět, že o epidemie mluvíme při počtu nějakých 1600 na 100 000 obyvatel.
Bavorský model, v Bavorsku bylo vyhlášeno strašné omezování občanů vlastně na základě 534 "nemocných" nebo možná jenom testovaných, ani ne nemocných, na 100 000. Bylo by dobře, aby žonglování čísly taky někdo správně uchopil a lidem to prezentoval jinak než to prezentují tady ti samozvanci.

Stanislav Novotný (předseda Asociace nezávislých médií)
Není podivné to, že to jsou lidé, kteří jsou pravděpodobně docela zainteresováni na tom, aby se vakcinovalo, vakcinovalo a vakcinovalo?

Alice Tomková (lékařka)
Možné to je, ale myslím, že je tady potřeba se spíše konečně probudit.
Kromě normální veřejnosti probudit i lékařskou veřejnost, což se už děje prostřednictvím paralelní lékařské komory, která vzniká. Ale i prostřednictvím každého jednotlivce, který začíná prohlížet to, že je asi zvláštní, že vakcinace nefunguje nebo minimálně funguje jinak než se očekávalo. Z toho mám radost.

Na druhou stranu bych chtěla, když tady spolu takhle mluvíme, aby to bylo bráno i třeba jako povzbuzení pro obyčejné lidi, že je potřeba mluvit o primární péči, že covid je diagnóza, která by měla být řešena mezioborově. A to se neděje. Děje se to opět, jak říkám, samozvanými odborníky, kteří straší veřejnost. Je potřeba, aby každý obor přispěl svým, co on pozoruje v praxi, a to se složilo jako mozaika do jednoho závěru, což se neděje. Samozřejmě primární péče selhává i trošku navigací pana prezidenta Kubka, který celý minulý rok posílal noční e-maily ve smyslu "hlavně chraňte sebe, lékaři". Téměř jakoby ponoukal k tomu, aby tu Hippokratovu přísahu nedodržovali. To se nemá dít.
Samozřejmě lékař je tady pro to, aby na pacienta sáhnul, aby s ním mluvil, aby mu pomohl. V primární péči, když je dobrý praktický lékař, dneska už existují rukověti, jak pomoci pacientovi s covidem.

Stanislav Novotný (předseda Asociace nezávislých médií)
Množí se případy, kdy lékaři odmítají neočkované. Odmítají poskytnout tu primární péči!

Alice Tomková (lékařka)
Nejenom tu primární. Alespoň co jsem slyšela, že vyžadují spíše test, to
znamená: "ke mně může přijít jenom otestovaný člověk". Přitom do primární péče by měl samozřejmě přijít nemocný člověk a je úplně jedno, jestli je testovaný anebo není. To jsou spíše výjimky, alespoň doufám, že to jsou výjimky. Ale setkala jsem se i s tím, že třeba v středočeské nemocnici se strašně ošklivě vyjadřovali k rodině, která přišla neočkovaná, s maminkou a chtěli péči. Tak to je jakoby druhá kategorie člověka nebo druhá kategorie pacienta, což by také být nemělo.
Samozřejmě jsme vystudovali medicínu pro to, abychom pomáhali lidem a stejně jako Jan Jesenský nebo svatá Zdislava na pacienta šahali. Myslím si, že k tomu by se měli vrátit.

Ráda bych tady sdělila lidem, že není potřeba se covidu bát. Staří lidé, když dostanou... nebo obecně někdo čeká na vakcinaci a pomůže mu to v překonání strachu, že si myslí, že mu pomůže. Ale i to je fajn, protože psychosomatika funguje, za to jsem vděčná. Samozřejmě by se měli respektovat i lidé, kteří vakcinaci nechtějí. Když už ke covidu dojde, tak by se lidé neměli bát se léčit, vyžadovat od svého praktika, protože dneska už existuje způsob, jak léčit nebo minimálně covid překonat.

Stanislav Novotný (předseda Asociace nezávislých médií)
Jak vy sama léčite covid?

Alice Tomková (lékařka)
Já jsem "kožařka", ke mně se dostanou spíše ti lidé, kteří nechtějí přiznat diagnózu, takže jsem takový paralelní praktický lékař. Proto tak o tom mluvím, jsem to konzultovala se svými kamarády, jak praktiky, tak anesteziology. Takže vím, že i běžný praktický lékař, když má ve svém regionu nějaké lidi, kteří jsou vyloženě rizikoví, jim může pomoci jenom tím, že je bude sledovat, že jim dá oxymetr a v případě nějakého zhoršení saturace kyslíkem je schopen mu poskytnout kortikoidy, fraxiparine, antibiotika. Covid lze včas zachytit, jenom je potřeba vyhmátnout moment, kdy začne reagovat nebo se nemoc přehoupne z klasické virózy do autoimunity, do toho patologického, do sraženin v plicích, toho, co by už nemělo být.

Lidi by měli vědět, že v České republice k dnešnímu dni bylo "pozitivních" 1 900 000, ale nemáme tady o pětinu národa méně. Máme tady lidi, kteří to přežili a je potřeba právě více tlačit na primární péči, aby to fungovalo. A zrovna tak by bylo fajn, kdyby lékaři, kteří jsou na intenzivních lůžkách, aby lidi nestrašili. Oni mají pohled úzký, vlastně už nevědí, proč se jim tam lidi dostali, na akutní lůžka. Nemusí to být jenom tím, že jsou neočkovaní. Ono je to často právě selháváním primární péče a nebo právě selháním toho, že lidé nechtějí přiznat covid, takže si ho strašně dlouho nějakým způsobem pokoutně léčí doma a pak se tam dostanou. Tedy opět, myslím si, že je potřeba mluvit.

Stanislav Novotný (předseda Asociace nezávislých médií)
Není problém, že lékaři jsou také až pod dryáčnickým mediálním tlakem?

Alice Tomková (lékařka)
To je to, co jsem zmínila nebo naznačila na začátku. Přesně tak, mne tohleto mrzí. Pan profesor Žaloudík měl tendence, skloubit veškeré obory, aby se o tom hovořilo, aby tohle přesně fungovalo, aby fungovala primární péče. Díky dobře fungující primární péči se lidé na akutní lůžka nemusí vůbec dostat. Ale jak říkám, ono je tady vlastně patologické úplně všechno, normálně by to takto nefungovalo, kdybychom covid neměli, ani rok a půl téhle masáže, tak by všechno bylo úplně jinak. Oni už opustili standardní mechanismy léčby, ale nestandardně se chovají i lidé, pacienti.

Stanislav Novotný (předseda Asociace nezávislých médií)
Moc děkuju za rozhovor. A s Vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem mlčí.

Loading comments...