Covidová perzekuce, rozhovor s právníkem JUDr. Jidřichem Rajchlem