Prevareni-pomor vakcinisanih u Srbiji

Published November 21, 2021

Novo i prošireno izdanje filma Prevareni, sa novim slučajevima poznatih Srba umrlih nakon vakcinacije. Istina o vakcinaciji protiv tzv koronavirusa u Srbiji. Veliki je broj umrlih nakon vakcinacije kao i onih sa teškim posljedicama a većina smrti se pripisuje Covidu 19. Ne vodi se nikakva zvanična statistika, ne postoje kontrolne grupe niti se stanje vakcinisanih prati. Stanje zdravlja vakcinisanih se ne prati NAMJERNO kako se ne bi mogao uočiti trend porasta broja oboljelih i umrlih nakon vakcinacije.

Loading 7 comments...