Entrevista a Valerie Oyarzun Fontanet (Fiscal de l'Audiència Provincial de Lleida)

2 years ago

No sé si sabeu qui és Valerie Oyarzun Fontanet. Es tracta de la Fiscal de l'Audiència Provincial de Lleida. Aquesta lletrada té molt clar la conculcació de drets fonamentals que s'està duent a terme en aquesta mal anomenada pandèmia. El 29 d'octubre passat va elaborar un complet informe de 108 pàgines sobre innoculacions a l'infància i adolescència i la supremacia de l'interès superior del menor. En aquest informe detalla 25 punts on s'estan duent a terme violacions sobre drets fonamentals contemplats als tractats de Nuremberg de 1947, Declaració de Helsinki de 1964, Conveni d'Oviedo per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l'ésser humà de l'any 1997 i la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de l'any 2005. Aquests convenis, tractats i declaracions són de d'obligat compliment per a tots aquells països que els van subscriure.

Informe de Valerie Oyarzun Fontanet (Fiscal de la Audiencia Provincial de Lleida): http://www.jmperis.com/documents/Informe_de_Valerie_Isabel_Oyarzun_Fontanet_(Fiscal_de_la_Audiencia_Provincial_de_Lleida).pdf

Vacunes basades amb RNAm Covid19 i el risc de malalties priòniques 15033: http://www.jmperis.com/documents/Vacunes-basades-en-rna-covid19-i-el-risc-de-malalties-priòniques-15033.pdf

Loading comments...