Dr. Wolfgang Wodarg virtualus susitikimas su Lietuvos visuomene (2 dalis)

Published November 15, 2021 444 Views

Wolfgang Wodarg yra „Corona“ kritikos veidas Vokietijoje. Kompetentingas ir sąžiningas, jis nuo pat pradžių kritiškai vertino „Corona“ priemones. Pagrindinės žiniasklaidos priemonės jį pavadino „sąmokslo teorijų šalininku“, o į jo argumentus nebuvo atsižvelgta. Būdamas ES Parlamento narys, jis prisidėjo prie kiaulių gripo skandalo atskleidimo. ..... Dr. med. Wolfgang Wodargas, gimęs 1947 m., yra internistas ir pulmonologas, higienos ir aplinkos medicinos, taip pat visuomenės sveikatos ir socialinės medicinos specialistas. Po klinikinio gydytojo internisto darbo jis 13 metų dirbo visuomenės sveikatos priežiūros pareigūnu Šlėzvigo-Holšteino žemėje, tuo pat metu dėstė universitetuose ir taikomųjų mokslų aukštosiose mokyklose, buvo Šlėzvigo-Holšteino gydytojų sąjungos aplinkos sveikatos ekspertų komisijos pirmininkas; 1991 m. gavo stipendiją Džono Hopkinso universitete Baltimorėje (JAV) (epidemiologija).

1994-2009 m. buvo Vokietijos Bundestago narys, inicijavęs ir kalbėjęs Enquête komisijoje „Šiuolaikinės medicinos etika ir teisė“, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos narys, Sveikatos pakomitečio pirmininkas ir Kultūros, švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojas. 2009 m. Strasbūre jis inicijavo tyrimo komiteto dėl PSO vaidmens H1N1 (kiaulių gripo) srityje įsteigimą ir, pasitraukęs iš Parlamento, toliau jame dalyvavo kaip mokslinis ekspertas. Nuo 2011 m. dirba laisvai samdomu universiteto dėstytoju, gydytoju ir sveikatos mokslų specialistu, o iki 2020 m. savanoriškai dirbo „Transparency International“ Vokietijos valdybos nariu ir sveikatos darbo grupės vadovu.

Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje. https://www.wodarg.com/

Loading 1 comment...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM