Kaip klastojami vakcinų tyrimų duomenys

Published November 15, 2021 9,209 Views

British Medicine Journal redaktorius Peter Doshi pristato savo pastebėjimus apie vakcinų bandymų duomenų klastojimus.

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM