The Daily Show​. ​Episode 64. Den gode og den onde stat

Published November 11, 2021 62 Views

(Optaget d. 30. september 2021)

​Denne episode handler om at retsstate​rne i verden er blevet​ effektivt afskaffet, ​fordi ingen stat​er​ har mod eller råd​,​ til at sige ​den lille gruppe ekstremt rige​ - og derfor magtfulde -​ mennesker​ imod​, der ejer ejer industrien, medierne og bankerne​.

Staten er, ifølge mange filosoffer, et territorium med en regering, der har monopol på magtanvendelse og vold.

Retsstaten er noget andet. Den er forudsætningen for en demokratisk stat, fordi lovgivning prøves ved en domstol, for at vurdere om den er i overensstemmelse med landets forfatning (eller grundlov). Medmindre der er en undtagelsestilstand.

​Netop u​ndtagelsestilstand​en​ ​danner baggrunden for den falske pandemi, som bruges som påskud for at erodere vores rettigheder og indføre en ny verdensorden.​ Men er der ingen overdødelighed, er der vel heller ingen grund til undtagelsestilstand?​

Loading comments...