Kvinnojouren i Luleå blir kränkta över konstverk föreställande två ungdomar