Biofotony - Profesor Fritz Albert Popp

2 years ago
25.8K

Schopnost uchovávat a uvolňovat světlo je klíčovým aspektem jak DNA funguje - Živé Buňky Vyzařují Světlo – Biofotony - Živé Buňky ukládají Světlo - Každý Biologický i Nebiologický Systém může Uchovávat kousek Světla - Světlo lze detekovat pomocí Fotonásobičů - Jeden Foton odpovídá světlu svíčky ve vzdálenosti 20 km - Foton je událost převzata Detektorem (vědomím) - Biofotony Vycházející z Živých Systémů - Každá Buňka má asi 100000 reakcí za sekundu - Chemická Reakce nastane po Excitaci Biofotonem - Plaveme v oceánu Světla - Fotony mají velmi vysokou Koherenci - Koherence je Důležitá pro Komunikaci - Teplo je Elektromagnetické pole s velmi nízkou Koherencí - Fotony jako Překladatelé Informací - Sluneční Světlo má vysokou Koherenci - Koherence v Buňkách je v Řádů Týdnů - Velká Koherence umožňuje čistě komunikovat - Prostorový dynamický vzor poskytuje informaci o buňce - Stabilita vzoru je podpisem koherence - Foton nevytváří Teplo a přejde do vlny a pak do Další Reakce

Loading comments...