Strašna svjedočenja o zločinu nad cijepljenima u SAD-u

Published November 7, 2021 14,864 Views

Rumble Otac je ostao bez djece nakon cijepljenja, mnogima je trajno uništeno zdravlje a država SAD se pravi kao da ti ljudi ne postoje. O ovome užasu nećete čuti u našim medijima jer vas ti gadovi mame da učinite isto što ovi nesretni ljudi.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI