1 year ago

Důležité varování: Petra, zdravotní sestra z Brněnské jednotky intenzivní péče

Vláda bude především požadovat udržení počtu nově naočkovaných, i po tom, co vakcíny naprosto nepředvídatelným způsobem, kromě brutálně se minimalizující imunity podporují krevní sraženiny, velmi vážné záněty a vedou v mnoha případech k nepřeberným, stále se zvyšujícím počtem nejen infarktů, po tomto „očkování“! Nezapomínejme, že vědomým souhlasem a potřebným podpisem se zříkáme vlastní zodpovědnosti a riskujeme nejen zdraví.

Loading 10 comments...