V posiedzenie Komisji Śledczej ds. pandemii. Przesłuchiwany: inż. Piotr Okorski