V posiedzenie Komisji Śledczej ds. pandemii. Przesłuchiwany: inż. Piotr Okorski

Published November 6, 2021 1,018 Views
Loading comments...