IV posiedzenie Komisji Śledczej ds. pandemii. Przesłuchiwany: Paweł Klimczewski