Głęboki kryzys etyczny w służbie zdrowia niestety jest faktem...