Från frisk och kry till rullstolsbunden på 10 dagar | Jennifer Melin, 20 år från Sundsvall