Nemecký letecký inžinier: Poskytnem dôkazy, že naša armáda vytvorila pandémiu

Published November 4, 2021 200,814 Views

Celý rok 2019 v ohniskách „nákazy“ nad Talianskom a Nemeckom, armáda NATO z lietadiel rozprašovala vysokotoxické nanopolyméry a ďalšie prvky vyvolávajúce pneumóniu a pľúcne ochorenia neskôr pripisované ochoreniam Covid-19

Loading 1 comment...