II posiedzenie Komisji Śledczej ds. pandemii. Przesłuchiwany: Normar Pieniążek z CDC

Published November 3, 2021 8,288 Views
Loading comments...