SIAN avslører statsmaktens hykleri 14.8.21

Published November 2, 2021 1,057 Views

Rumble SIAN utfordrer statsmaktens vilje til å etterleve grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet og likhet for loven.
Politiet besto prøven i den forstand at de faktisk fulgte loven denne ene gangen.
Problemet er at politiet ved de fleste tilsvarende arrangementer i SIAN regi opptrer motsatt av hva de gjorde da statsministeren talte ved Spikersuppa 14.8.21.
Den dokumenterte fasiten er at når én SIAN aktivist blæs i hønnet, da gjelder norsk lov og menneskerettighetene.
Men når horder av kommunister og muslimer bedriver tilsvarende ordensforstyrrelse mot SIAN, da er Norges lover og FNs universelle menneskerettigheter deaktivert.
Denne grunnlovsstridige forskjellsbehandlingen fra statsmakten er den viktigste årsaken til at det også i fremtiden vil bli brent mange koraner i Norge, som en fredelig protest mot statsmaktens notoriske krenkelser av dissidenters menneskerettigheter.
Senere samme dag ble Bråten og Thorsen overfalt av Antifa. https://rumble.com/vom8nb-antifa-barbarer-angriper-sian-14.8.21.html
Tutingen på denne videoen er av politiet og statsadvokaten brukt som begrunnelse for å ikke tiltale Antifa radden Leo Maximir Tosterud, etter at han overfalt og mishandlet Bråten noen timer etter denne episoden.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI