Eugenics: Het Masterplan - Erik Boomsma

2 years ago
38.9K

In deze aflevering in de serie uitzendingen met Erik Boomsma, neemt hij ons mee in de wereld van de Eugenics Ideologie. Hij laat ons het historisch perspectief zien waartegen de actuele ontwikkelingen van Corona-maatregelen, medische experimenten met Covid-19 injecties, The Great Reset, Build Back Better en de New World Order moet worden gezien.

Al vanaf halverwege de jaren 1800 is er een Upperclass (Elite) in the maatschappij nauw verbonden met deze Eugenics Ideologie, die streeft naar genetische rassenzuivering, rasverbetering en uiteindelijk ook depopulatie van de Wereld. Erik laat met een stevige onderbouwing zien, dat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen niet los gezien kunnen worden van de ideologie van het Eugenics Genootschap. Vele zeer bekende personen uit de geschiedenis…, maar ook huidige zeer hoog geplaatste functionarissen maken deel uit van het Eugenics gedachtengoed. Het lijkt er zelfs op, zo laat Erik ons in deze uitzending zien, dat er doelbewust op aangestuurd wordt op – wat binnen de Eugenics Society aangeduid wordt met – “Uitdunning van de Kudde”. Een beangstigend, maar zeer realistische werkelijkheid.

Bronnen:

PowerPoint presentatie van Erik Boomsma.
https://www.dropbox.com/s/c1q5cmac9htslwz/Het%20Masterplan%20-%20Eugenics.pptx

Link historisch netwerkoverzicht Eugenics:
http://eugenicsarchive.ca/discover/connections/5435fdc67be6ec0000000031

Link document overzicht netwerken Bill Gates:
https://www.dropbox.com/s/ffk84s5soauj86u/Het%20Global%20BMGF%20Netwerk.pdf

Link investeringen Bill & Melinda Gates Foundation:
https://sif.gatesfoundation.org/portfolio/

Loading 1 comment...