Region Jämtland Härjedalen, Experter på undanflykter

2 years ago
1.77K

Region Jämtland Härjedalen och övriga 21 Regioner i Sverige undviker att svara på folkets frågor. De marknadsför injektionerna som Vaccin trots att det är genetiska medicinska experiment. Det enda Region Jämtland säkerställer är att ingen kan ge ett informerat samtycke då information till patienten saknas. Regionen bryter mot Patientlagen 3 & 4 kapitlet, samt bryter mot Nürnbergkoden och Helsingforsdeklarationen
vilket är brott mot mänskligheten.
Allt detta känner regionerna till, men gör allt för att undanhålla patienten. Regionerna misstänks därför för uppsåt att undanhålla information. Alla försök till dialog eller svar på frågor har regionen avböjt att svara på.

Loading 1 comment...