Δρ McCullough - Θεραπεία του Covid-19 στο σπίτι (με ιβερμεκτίνη και άλλα φάρμακα)

Published October 24, 2021 2,072 Views

Rumble Ο Δρ McCullough είναι παγκοσμίως γνωστή αυθεντία στο COVID και αρχισυντάκτης δύο μεγάλων ιατρικών περιοδικών. Συζητά πώς οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται στην άρνηση των υγεινομικών οργανισμών να επιτρέψουν την προνοσοκομειακή θεραπεία, η οποία θα κρατούσε τους περισσότερους ανθρώπους μακριά από το νοσοκομείο. Συζητά επίσης πώς τα "εμβόλια" δεν προλαμβάνουν τη μόλυνση αλλά προκαλούν μεγάλα προβλήματα. Ηχογραφήθηκε στο Andrews University Village Church, Berrien Springs, MI, 20 Αυγούστου 2021.
Το πρωτόκολλο θεραπείας του COVID της Ένωσης Αμερικανών Γιατρών και Χειρούργων βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.AAPSOnline.org
.
Άρθρο με παρόμοιο περιεχόμενο δημοσιεύτηκε από τον Δρα Craig M. Wax, D.O., την άνοιξη του 2021 στο ιατρικό Περιοδικό των Αμερικανών Ιατρών και Χειρούργων, με τίτλο: "Ο κρίσιμος ρόλος της πρώιμης θεραπείας στο σπίτι για την επιβίωση και την ευημερία μετά από το COVID-19"
https://www.jpands.org/vol26no1/wax.pdf
, σχετικό μεταφρασμένο βίντεο: <
https://odysee.com/@VideoTranslations:3/A-Conversation_About_COVID_Dr_Craig_M._Wax_interview:2>
. Σε αυτό ο γιατρός διηγείται πώς ο ίδιος θεράπευσε τον εαυτό του με ιβερμεκτίνη και άλλα φάρμακα, με βάση το παραπάνω πρωτόκολλο θεραπείας και τις συμβουλές του Δρα Peter McCullough. Αμφότεροι οι γιατροί έχουν θεραπευτεί από τον κορωνοϊό με βάση αυτό το πρωτόκολλο, όπως και πολλοί ασθενείς τους. Το πρωτόκολλο έχει εφαρμοστεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς στις ΗΠΑ, και διεθνώς.
Ελληνικός ιστότοπος με ανάλογες προσωπικές ιατρικές συμβουλές:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069175044992

Το πρωτόκολλο βρίσκεται εδώ:
https://aapsonline.org

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI