1 year ago

De Ljuger om allt 1.0

Det är ett genetiskt medicinskt experiment och våra barn är försöksdjuret.
Stoppa detta medicinska experiment omedelbart.
Myndigheterna bryter mot Nürnbergkoden.
Myndigheterna bryter mot patientlagen 3:e, 4:e kapitlet om informerat samtycke.
Detta är ett brott mot mänskligheten.

Loading comments...