Skogpod 21. oktober: Gaming the system

Published October 21, 2021 1,506 Views

Hvis de som sitter med makten velger å lure de som de representerer, endrer spillets karakter seg. Du kan, for å sitere Bob Dylan, lure folk deler av tiden, men før eller siden kommer avsløringen og da står vi overfor en helt annen situasjon.

¨Vesten befinner seg ved et slikt punkt: Det går opp for folk at de blir lurt. En elite meler sin egen kake, økonomisk og p0litisk. Det mest skumle er at de ønsker kontroll. De forsøker å tilrane seg makten over samfunnet.

I USA har eliten gjort dette i samforstand med Kina. De har solgt ut USA til Kina. Det begynner å gå opp for folk. I Norge snakkes det ikke om hvor viruset kom fra. Men det gjør det i USA, for USA var med å finansiere forskningen på viruset. Først kom viruset, så ble Trump latterliggjort for sine tiltak, og så har Demokratene innført rene vaksinediktaturet.

Økonomien senkes av inflasjon og vareforsinkelser.

I virkeligheten står amerikanerne overfor et valg: Skal de gi avkall på sitt land og overlate det til eliten? Eller skal de slåss? Svaret på dette spørsmålet kan avgjøre også vår skjebne.

Loading 2 comments...