Hans Nilsen Hauge (1771-1824) - hans virke og betydning lokalt og nasjonalt.

Published October 19, 2021 140 Views

Rumble Lars Arne Høgetveit intervjuer sekretær i Akademiet for Kristen Folkeopplysning, Jørgen Høgetveit.