P. REHOV - De oorsprong van de Palestijnse zaak - The origins of the Palestinian cause

Published October 14, 2021

Rumble NEDERLANDS + ENGLISH
- Van Al Husseini tot Mahmud Abbas en Yasser Arafat, het verband tussen de Palestijnen en het nazisme is duidelijk.
- From Al Husseini to Mahmud Abbas through Yasser Arafat, the connection between Palestinians and Nazism is obvious

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI