החלת תו ירוק בבסיסי צה״ל

Published October 12, 2021

Rumble תו ירוק בצה״ל, חיוב המשרתים בבסיסים להבדק, ההשלכה של סירוב להבדק

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI