פרשנות אקטואליה

Published October 5, 2021

Rumble מכחישי המדע, עיוות הכתובים ע״י משווקי החיסונים, השוואת השואה לקורונה, יצירה כדרך מחאה

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI