To już pewne - FBI było zamieszane w "insurekcję"; zaczynaja się zwolnienia pracowników;

Published October 2, 2021 10,422 Views

Rumble To już pewne - FBI było zamieszane w "insurekcję"; zaczynaja się zwolnienia pracowników;

Poprzedni materiał na temat Durham:
https://rumble.com/vmlz17-milley-kozio-ofiarny-durham-wykonuje-ruch-mtg-to-jest-babka.html
Materiał Hani Kazahari (szczegóły nowych pozwów sadowych John'a Durham'a:
https://odysee.com/@HannaKazahari:7/ktograjoe:3?fbclid=IwAR19D-aQk36yd4jMp0eVbizGNgw_0xELyA5dCljN8evMVZibUKj3Sf7H2Mc

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI