Takzvaní odborníci - jste připraveni?

Published September 27, 2021 6,168 Views

Starý Machiavelistický princip - nakonec se budou hledat viníci - a kdo to asi bude?

Loading comments...