עדות נאמנה חלק א': ד"ר ולדימיר זלנקו משמיע חוות דעת בפני בית דין בישראל | רב הנסתר בטלגרם

2 years ago

https://t.me/Nistarot | רב הנסתר בטלגרם

ד"ר זלנקו מדגיש שהדברים הנאמרים על ידו בסרטון מגובים בנתונים ועובדות שיציג לכל דורש ומפרט באופן נרחב מה הן ההשלכות ותופעות הלוואי שעלולות להופיע בעקבות "חיסון" הקורונה.

בסרטון זה התמקד ד"ר זלנקו בנושאים:
● "חיסון" ילדים.
● תופעות לוואי ב"חיסון" למבוגרים לטווח הקרוב, האמצעי והרחוק.
● נתונים רשמיים.

אתר:
https://bit.ly/EdutNemanna

Loading comments...