แพทย์ในไทยรายแรก ที่กล้าออกมาพูดความจริงเรื่องวัคซีนโควิด