DocTV 15.09.2021 Nordmenn har innvandret fra Afghanistan og utvandrer som selvmordsbombere

Published September 15, 2021 3,403 Views

Rumble Kongens ord om at nordmenn har innvandret fra Afghanistan ble påkalt i dagens sendning og satt opp mot  andre nordmenn har som utvandret og begått terror i utlandet. Men disse hører vi ikke noe om. Er det fordi de ikke regnes som nordmenn?

Øyvind Thuestilt stilte spørsmålet og det er legitimt og relevant: Hvorfor hører vi bare om høyreekstremisme hjemme mens avvergede terrorplaner blir fort glemt, selv når de resulterer i mange års fengsel.

Det later til å være et dobbelt bokholderi som gjør at de ikke regnes som nordmenn når de begår terror i utlandet.

Hvis dekningen og hukommelsen hadde vært like god som dekningen av høyreekstremisme, ville det sprengt venstresidens narrativ om at fienden alltid står til høyre.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI