Skogpod 15. september: Elite og mobb mot folket

Published September 15, 2021 2,402 Views

Det er helt som i Romerriket: En dekadent elite vet at den har mistet folkets tillit og tyr til renkespill for å bli sittende med makten. Når en folketribun blir president sørger de for å få ham fjernet.

Måten det skjer på viser at de a) enten ikke har helt kontroll. b) ikke bryr seg om de blir avslørt.

Det som kommer frem i Bob Woodward og Robert Costas bok Peril er så hårreisende at vi tror vi leser en roman fra Latinamerika. De som spådde at USA kom til å bli et nytt Venezuela får rett på rekordtid.

For pressen brer seg ikke. De hyller forsvarssjefen fordi han tok makten fra presidenten. Så langt har det kommet.

Ut fra det vi nå vet er det tydeligere at fjorårets herjeringer var bevisste handlinger. Demokratene, Corporate America og sikkerhetsstaten synes det var OK å slippe mobben løs.på folket. Svært få Republikanere sto opp og forsvarte republikken. En håndfull. Det var flere primetime-journalister enn Republikanere. Tucker, Hannity, Laura er ikke lenger alene på skansen, men har fått selskap av en hær av nye medier.

Nå er spillet deres avslørt og vi ser hvor skitne de er. Hva kan de finne på neste gang?

Vi vet ut fra kidnappingsplanen i Michigan og stormingen av 6. januar at de er villig til å bruke provokasjoner. Hvorfor ikke lage en ny blasefemistrid som kan fremprovosere den muslimske mobben?

Men da vet de ikke helt hvordan det går.

Loading 4 comments...