VODA spinování, energetická úprava

Published September 15, 2021 1,724 Views

Rumble Návod, jak si energeticky upravit nejen vodu, ale i potraviny. Ukázka z filmu "Co my jen víme"

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI