Nhà nghiên cứu Tây Ban Nha tìm ra cách thải độc Graphene Oxide trong vaccine

Published September 6, 2021 15,091 Views

Rumble Ricardo Delgardo, một thành viên của La Quinta Columna, thành công trong việc tìm ra cách thải các phân tử Graphene nano từ tính ra khỏi cơ thể sau khi tiêm vaccine.

Danh sách: (tất cả uống vào buổi sáng, trừ Melatonin uống vào buổi tối)

N-acetylcysteine (NAC)
Kẽm
Glutothione
Astaxanthine
Quercetin
Milk thistle
Vitamin D
Melatonin