Ukrainy nigdy nie było, nie ma i nie będzie - kpt. Konstanty Kopf

Published August 26, 2021 54 Views

Rumble Mój dziadek opowiadał mi, że Żydzi podpuszczali mieszkańców kresów do "suwerenności" i stworzenia swojego państwa. Tak rozpoczęły się mordy band "Ukraińskich".
Żydom w tamtym regionie marzyła się swoja ziemia, która zaplanowali ukraść koronie Polski. No cóż. Powstało państwo, które ma na czele żydokumunę i biedę wielką. Głód zadany podczas hołomodoru, był głodem od żyda, a zrabowane ziarna za grosze kupowali żydzi w Londynie.