Mark Rutte citeert Abraham Kuyper

2 years ago
8.73K

Mark Rutte citeert Abraham Kuyper:

“Bij elke wel gelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.”

1: “Bij elke wel gelukte AANSLAG op de vrijheid"
= Telkens wanneer de STAAT een succesvolle manier van onderdrukking heeft kunnen uitvoeren op u DE BURGER, bijvoorbeeld; fysiek geweld, psychisch geweld, uitsluiting, opsluiting, mishandeling etc

2: "kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn"
= Jouw onderdrukking mag en kan de STAAT niet worden aangerekend. Zij zijn dus niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat ze jouw aandoen. In welke hoedanigheid ook. 

3: "hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf"
= Jij de, in verwarde en onwetende toestand verkerende, BURGER hebt deze AANSLAGEN toegelaten en geaccepteerd. Jij als burger bent zelf schuldig aan de AANSLAGEN die ze op je plegen. 

4: "die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.”
= Jij de BURGER die bij gebrek aan dapperheid, lef, karakter, eigenwaarde en zelfrespect niet meer bij machte is om op te (willen) staan voor recht, vrijheid, autonomie, onafhankelijkheid, ongebondenheid en soevereiniteit.

Loading 2 comments...