Skogpod 9. august: Det er forskjell på avkristning og avguderi

Published August 9, 2021 2,280 Views

Rumble Vanetenking og vanespråk gjør at vi ikke reagerer på ord som avkristning. Det står kanskje for noe vi beklager, men er uunngåelig, virker det som. Men hvis vi går nærmere ser vi at det som skjer i dag er noe kvalitativt nytt: Det er avguderi. En aktiv motarbeidelse av det første bud. Et forsøk på å tilrane seg herredømme over menneskenes hjerter.

De som går i bresjen for avguder gjør dette på en bydende måte: De vil at du underkaster deg. Du stilles overfor et ultimatum.

Mer og mer av dagens politikk minner om et slikt ultimatum.

Menneskene må ta et valg. Har det noe å falle tilbake på?

Vi ser på historiens forløp: Det vår kultur bygger på har sin begynnelse i Mesopotamia, da Abraham fikk et bud om å bryte opp.

Vi har tekstene som ble til Bibelen, vi har den greske kulturarven og den romerske. Nøkkelen er språket. Eller som Augustin fikk beskjed om: Ta og les!

Det har aldri vært lettere å finne frem til tekstene.

Likevel har vi fart vill.

Hvordan finner vi tilbake?